Vandspild på privat grund

Hvis uheldet er ude…
Hvis uheldet er ude, kan du søge om eftergivelse af vandafgift og vandværkets del af vandprisen. Men kun når der er tale om vandspild fra en skjult installation i en ejendom der bruges til beboelse og vandspildet må ikke være sket med vilje.

Reglerne er fastsat i skattelovgivningen, og der skal ansøges om fritagelse for betaling af vandet.

Ansøgningsskema til refusion ved vandspild

Selvrisiko
Hvis kravet eftergives har forbrugeren en selvrisiko på det anslåede årlige forbrug + 300 m3.

I tilfælde af utilsigtet vandspild, kan du læse mere om regler og rettigheder i vores regulativ. Du finder regulativet her. Vi rådgiver og vejleder dig gerne hvis du er i tvivl.

Bemærk at du skal søge om refusion af vandafledningsafgift hos Guldborgsund Forsyning.