Gundslev Vandværk

Velkommen til vandværket uden vand, næsten da.

På det nordlige falster, ikke langt fra motorvejen, i en stille landsby finder vi Gundslev Vandværk. Selvom vandværket er af ældre dato er der en mening med hver eneste rørbøjning, pumpe og filter. 

Har du tænkt over hvordan dit lokale vandværk sørger for rent drikkevand? Følg med os hele vejen fra råvand til drikkevand.

 • Først pumper vi råvandet op fra grundvandet. Det gør vi fra en af vores boringer ude i indvindingsområdet.
 • Et filter på den nederste del af forerøret (forerøret sikrer at boringen ikke falder sammen og det sikrer at vandet kun hentes fra det ønskede lag i jorden), sikrer at der ikke kommer sand med op fra grundvandet.<
 • Det er vigtigt at vi ikke pumper for hårdt i boringerne, for så risikerer vi at få pesticider, salte og andet godt med op. 
 • Råvandet transporteres til vandværket i rørledninger under jorden.
 • Vidste du at iltet vand smager bedre?
 • Under iltningen frigives jern og mangan. Det bliver til flager og grums som opfanges i lukkede filtrene i vores store tanke. 
 • Vandet opbevares så i rent-vands-tanke indtil det skal ud til forbrugeren.
 • Når vandet skal ud til forbrugeren, har vi 3 pumper, som vi bruger til at justere trykket i forsyningsområdet alt efter forbruget.
 • Vi har landmænd i vores forsyningsområde og dermed også følsomme forbrugere, dyrene skal jo have vand.
 • For at sikre at vandledningerne er rene laver vi returskyl af og til. Dette er lidt specielt fordi vi har et lukket system. Fordi vi ikke kan se om vandet er klart tager, vi en del vandprøver som viser os om vandets kvalitet er i orden, før vi sender vandet ud til dig.
 • I fældningsbassinet bundfældes jern og mangan og kan på den måde blive fjernet fra skyllevandet. Resten af skyllevandet bruges ikke, men bliver ledt ud til et vandløb eller i kloak. Det bundfældede jern og mangan bliver samlet op af en slamsuger og kørt på lossepladsen.


På Gundslev Vandværk går vi meget op i at der skal være rent og pænt. Vand er et levnedsmiddel og derfor skal hygiejnen altid være i orden. Dette sikrer vi bl.a. med vandprøver og du kan læse mere om hvordan vi sikrer vores vandkvalitet her.